GPDR og Kunde & Privatsliv politik

GDPR-Politik for Midt-Tech

Del I: Generelle Retningslinjer

1. Introduktion
Denne del af GDPR-politikken gælder for Midt-Tech, ledet af Lee Wood, beliggende på Hammershusvej 72, 1.tv, 8210 Aarhus V, CVR nr. 34256276. Vores forpligtelse er at beskytte og respektere privatlivets fred og at behandle dine persondata ansvarligt og i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

2. Persondata, som vi indsamler
Vi indsamler data for at levere og forbedre vores tjenester. Dette kan omfatte navn, kontaktinformationer, IP-adresser, produktpræferencer og anden information relateret til vores forretning.

3. Formål med dataindsamlingen
Data indsamles med det formål at:

Forbedre vores tjenester og produkter.
Kommunikere med kunder og forretningspartnere.
Overholde lovmæssige krav.
4. Deling af persondata
Vi deler ikke personlige oplysninger med tredjeparter, undtagen som nødvendigt for at opfylde vores tjenester eller hvis det kræves af lovgivningen.

5. Sikkerhed
Vi træffer alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller destruktion.

6. Dine rettigheder
Som dataejer har du ret til at anmode om adgang til, rettelse eller sletning af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data.

Del II: Specifikke Retningslinjer og Praksisser

7. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for Midt-Techs GDPR politik er Lee Wood. Han er ansvarlig for at overvåge og sikre, at retningslinjerne overholdes.

8. Datahåndtering ved Reparationer
Når vi håndterer kunders data under udtræk fra enheder og informationer angivet på reparationssedler, sikrer vi korrekt behandling af disse data. Alle service sedler skal makuleres umiddelbart efter brug, når kunden har afsluttet betalingen.

9. E-mail Opbevaring
E-mails slettes efter afsluttet kommunikation, senest en måned efter læsning. Hvis der er information relateret til en garantiperiode eller andet, der nødvendiggør opbevaring, vil kunden blive informeret herom.

10. Håndtering af Sedler
Sedler med personlige oplysninger som telefonnumre må ikke ligge fremme i kontoret.

11. Dataudtræk
Ved dataudtræk fra enheder som computere, PC, iPhones, Macs, iPads, m.v., interagerer vi med data, der opbevares på kundens enheder. Disse data slettes normalt senest en uge efter udtræk, med mulighed for at gemme dem i op til 5 uger efter kundens godkendelse.

12. Sikkerhed og Opbevaring
Harddiske anvendt til dataudtræk må aldrig forlade vores kontor. Vi sikrer, at kunden altid modtager både deres harddisk og eventuelt defekte computer tilbage.

13. Fakturaopbevaring
Fakturaer opbevares i vores fakturerings system Dinero i overensstemmelse med lovgivning om skat og moms.

14. Fejlhåndtering
Fejl vil blive adresseret og brugt som læringsmuligheder. I tilfælde af fejl, vil en intern rapport blive udarbejdet, og den dataansvarlige vil følge op med relevante myndigheder.

15. Opdatering af Politikken
Vores GDPR politik vil løbende blive opdateret. Ændringer vil blive kommunikeret via vores hjemmeside eller direkte kontakt.

16. Kontaktinformation
For spørgsmål vedrørende denne politik, kontakt os på 30125502 eller lee@midttech.com.

Del III: Kunde- og Privatlivspolitik for Midt-Tech

17. Behandling af Personlige Oplysninger
Hos Midt-Tech respekterer vi dit privatliv. Dine personlige data bliver ikke solgt videre, og vi deler dem heller ikke med uvedkommende tredjeparter. De oplysninger, vi indsamler, anvendes udelukkende internt og opbevares sikkert i vores kundedatabase. Du har til enhver tid ret til at anmode om fjernelse af dine data fra vores systemer.

18. Oplysninger Nødvendige for Serviceaftale
For at kunne indgå en serviceaftale med dig, behøver vi at indsamle visse grundlæggende oplysninger. Disse inkluderer:

Dit navn
Din adresse
Dit telefonnummer
Din e-mailadresse
Disse oplysninger bruges til at kunne levere vores services til dig og opbevares hos Midt-Tech i en periode på op til fem år, hvorefter de vil blive slettet i overensstemmelse med vores datapolitik.

19. Indsamling af Data via Hjemmesiden
Når vi indsamler personlige data via vores hjemmeside, garanterer vi, at det sker med dit udtrykkelige samtykke. Dette sikrer, at du er fuldt informeret om, hvilke specifikke data vi indsamler og formålet hermed.

20. Adgang til Persondata
Kun autoriseret personale hos Midt-Tech, herunder ledelsen, har adgang til de personlige oplysninger, vi har registreret om dig. Dataansvarlig hos Midt-Tech er Lee Wood.

21. Dataoverførsel og -opbevaring
Vi sikrer dine data, men det skal bemærkes, at vi ikke anvender kryptering til opbevaring eller overførsel af kundeoplysninger.

22. Dine Rettigheder som Registreret
Som kunde hos Midt-Tech har du fuld ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har også ret til at få indsigt i, præcis hvilke informationer vi har registreret om dig. Disse rettigheder er sikret under Persondataloven, og henvendelser vedrørende disse rettigheder kan rettes til lee@midttech.com.